Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

 

 

 

 

 

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky provozovatele VSEproSUP.cz 

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže specifikují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.VSEproSUP.cz. S těmito obchodními podmínkami se může kupující seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi dále souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.VSEproSUP.cz je společnost watSUP boards s.r.o. s místem podnikání v Havířově, Strmá 870/35, PSČ 73601, IČ: 04439325. V případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího uvedené na www.VSEproSUP.cz určené kupujícím v objednávce.

 

2. Vymezení základních pojmů 

Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s provozovatelem www.VSEproSUP.cz nebo s ní jinak jedná.   Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní zodpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná svým jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely ,,VOP,, rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozími podmínkami v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své IČ, pak bere na vědomí, že pro něj platí jasná pravidla uvedená ve ,,VOP, pro podnikatele.

 

3. Podmínky před uzavřením kupní smlouvy 

Řádně vyplněná a odeslána objednávka prostřednictvím internetového obchodu www.VSEproSUP.cz je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající www.VSEproSUP.cz potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není potvrzení návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena potvrzením návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího tedy VSEproSUP.cz, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Spotřebitel má právo zrušit objednávku a tedy uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem na info@vseprosup.cz.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

Kupní smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, tedy po expedici zboží a následnou dobu kdy kupující může zboží vrátit, tedy do 14 dnů, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele uvolnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání. 

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy 

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího na adresu watSUP boards s.r.o. , Strmá 870/35, PSČ 736 01, IČ: 04439325, nebo e-mail: info@vseprosup.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na této webové stránce může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny peníze nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět na adresu provozovatele VSEproSUP.cz. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

- došlo-li k porušení stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

- použil-li Kupující věc ještě před objevením závady;

- nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

- prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující provozovateli VSEproSUP.cz, co ještě vrátit může, a dá provozovateli VSEproSUP.cz náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy

Pokud bude reklamace uznaná, prosím zašlete výrobek na adresu:

watSUP boards s.r.o.
Strmá 780/35
Havířov, 736 01

 

5. Doprava 

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího.

Provozovatel VSEproSUP.cz poskytuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

  1. osobní odběr Havířov
  2. zasílání přepravní službou PPL – ČR

 

6. Platební podmínky 
  • Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) v podobě služby PPL.
  • Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího, tedy provozovateli VSEproSUP.cz, před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
  • Hotově (osobní odběr) - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na předem smluveném místě v Havířově, Orlové či Ostravě. A to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je na pobočce připraveno skladem.
  • Platební karty - velmi pohodlný způsob platby. Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží odesíláme nejpozději následující pracovní den. 

 

7. Ochrana osobních údajů 

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.VSEproSUP.cz v sekci „Zákaznická sekce“. 

 

9. Závěrečná ustanovení 

Uzavření kupní smlouvy kupující na sebe přebírá veškerou škodu a újmu způsobenou použitím zakoupeného výrobku na www.VSEproSUP.cz, že škodu a újmu na majetku přebírá na sebe v plné výši.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky a budou projednány příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy pouze v českém jazyce.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně celého obsahu jsou platné a účinné od 1.4.2016, jsou k dispozici elektronicky na www.VSEproSUP.cz.